Med anledning av oron kring spridningen av coronaviruset har styrelsen i Växjö TS efter noggrant övervägande fattat följande beslut.

Den ordinarie verksamheten fortsätter som vanligt tills Folkhälsomyndigheten eller annan myndighet eller Svenska Tennisförbundet ger andra rekommendationer. Om man är sjuk – även lättare förkylning – så stannar man hemma och kommer tillbaka till träning efter två symtomfria dagar.

Om det är möjligt så byter man om och duschar hemma. I övrigt hänvisas till våra riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Detta beslut tillsammans med våra riktlinjer läggs ut på vår webbplats, skickas till medlemmarna via e-post och läggs ut på Facebook samt anslås på lämplig plats i Strandbjörkshallen.