VÄXJÖ TS | STYRELSE

LOTTA BEVING

STYRELSELEDAMOT

RICKARD OHLIN

STYRELSELEDAMOT

ANDERS THOUR

STYRELSELEDAMOT

TOMMY PERSSON

STYRELSELEDAMOT

SARA HOLMSTRÖM

STYRELSELEDAMOT

FREDRIK CRUS

STYRELSELEDAMOT

NIKLAS SOLDAHL

STYRELSELEDAMOT

VÄXJÖ TS | VALBEREDNING

OLIVER ROSENGREN

IDA OLSSON

HÅKAN DAVIDSSON