VALBEREDNING

Alexander Lipchinzky, sammankallande
Kemal Basic
Håkan Davidsson

VÄXJÖ TS, STYRELSE 2019/2020

TUOMAS HEINONEN

ORDFÖRANDE

LOTTA BEVING

STYRELSELEDAMOT

RICKARD OHLIN

STYRELSELEDAMOT

ANDERS THOUR

STYRELSELEDAMOT

TOMMY PERSSON

STYRELSELEDAMOT

SARA HOLMSTRÖM

STYRELSELEDAMOT

FREDRIK CRUS

STYRELSELEDAMOT