VÄXJÖ TS | STYRELSE

TOMMY EKLUND

STYRELSEORDFÖRANDE

LOTTA BEVING

STYRELSELEDAMOT

RICKARD OHLIN

STYRELSELEDAMOT

JANINA FORSLUND

STYRELSELEDAMOT

ANDERS THOUR

STYRELSELEDAMOT

TOMMY PERSSON

STYRELSELEDAMOT

FREDRIK CRUS

STYRELSELEDAMOT

NIKLAS SOLDAHL

STYRELSELEDAMOT

VÄXJÖ TS | VALBEREDNING

OLIVER ROSENGREN

IDA OLSSON

HÅKAN DAVIDSSON