STYRELSEPROTOKOLL

2 maj 2019

VALBEREDNING

Alexander Lipchinzky, sammankallande
Kemal Basic
Håkan Davidsson

VÄXJÖ TS, STYRELSE 2019/2020

RICKARD LÖF

ORDFÖRANDE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae massa et augue pharetra facilisis. Ut ac lacinia dolor.

TUOMAS HEINONEN

VICE ORDFÖRANDE & KASSÖR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae massa et augue pharetra facilisis. Ut ac lacinia dolor.

LOTTA BEVING

SEKRETERARE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae massa et augue pharetra facilisis. Ut ac lacinia dolor.

RICKARD OHLIN

STYRELSELEDAMOT

ANDERS THOUR

STYRELSELEDAMOT

ÅKE MAGNUSSON

STYRELSELEDAMOT

TOMMY PERSSON

STYRELSELEDAMOT