De omfattande ansträngningarna har gett ett fantastiskt resultat – Växjö TS anläggning har uppnått högsta miljöbetyg, A-klassning. Sedan 2020 har allmänna ytor fräschats upp, nya aktivitetsytor har skapats och flera betydande insatser har gjorts för att minska elförbrukningen och miljöpåverkan.

Under 2020 ersattes den direktverkande elen med bergvärme och vattenburen strålningvärmare på alla sju spelplaner, samtidigt som ventilationen på samma ytor byttes ut helt. Hallen utrustades också med LED-belysning som kopplats till bokningssystemet, vilket innebär att belysningen endast är aktiv när banorna är bokade och med ljusstyrka beroende på t.ex. träning eller match.

Den senaste och mest betydande förändringen är installationen av en solcellsanläggning med 588 paneler och batterilagring, möjliggjord genom ett bidrag från Växjö Kommun. Dessa insatser har resulterat i en drastisk minskning av elkonsumtionen:

  • I maj 2019 köptes 21 816 kWh.
  • I maj 2023 köptes 10 142 kWh.
  • I maj 2024 köptes 165 kWh.
    Detta motsvarar en minskning av köpt el med hela 98%.

En Miljöresa
-Det är en häftig resa vi har gjort de senaste åren, både i verksamheten och anläggning. Lennart Burde har varit en stark kraft i renoveringen, och vi har på några år gått från en väldigt eftersatt hall till att vara i framkant vad gäller miljöaspekten, säger Emil Holmgren, klubbchef i Växjö TS och styrelseordförande i Växjö Tennis AB.

Nyligen hölls en lunchträff i Strandbjörkshallen, arrangerad av Goda Hus, en intresseförening för miljösmarta lösningar för fastigheter.
-Strandbjörkshallen har gjort en energiresa från Klass E till A. Resultatet visar att primärenergitalet för byggnaden är långt under nybyggnadskraven för likvärdiga byggnader, säger Barna Benedek från Goda Hus.

Framtidens Energilösningar
Solcellsanläggningen, som omfattar 588 paneler samt batterilagring, producerade hela 35 700 kWh i maj månad.
-Vi studerade elkonsumtionen timme för timme under ett år innan vi började skissa på ett solcellssystem med batterier. Vi försöker fortfarande optimera systemet tillsammans, det har varit väldigt kul att jobba tillsammans med en så målinriktad kund, säger Magnus Johansson på Solhybrid i Småland AB.