VÄXJÖ TENNIS AB

Strandbjörkshallen ägs och drivs av Växjö Tennis AB, ett aktiebolag där Växjö TS är huvudägare. Utomhusanläggningen i Strandbjörket arrenderas av Växjö kommun.

Styrelse i Växjö Tennis AB
Emil Holmgren, ordförande
Niklas Soldahl, vice ordförande
Lennart Burde, ledamot