VÄXJÖ TENNIS AB

Strandbjörkshallen ägs och drivs av Växjö Tennis AB, ett aktiebolag där Växjö TS är huvudägare. Utomhusanläggningen i Strandbjörket arrenderas av Växjö kommun.

Styrelse i Växjö Tennis AB
Rickard Löf, ordförande
Åke Magnusson, vice ordförande
Tuomas Heinonen, ledamot