I likhet med många idrottsföreningar och idrottsförbund har styrelsen i Växjö TS beslutat om följande riktlinjer med anledning av coronavirusets spridning.

Alla ledare, all personal och alla spelare i vår träning som rest till något av de riskområden för coronavirus som UD identifierat (se länk nedan) ska avstå från deltagande på träningar och matcher under de första 14 dagarna efter hemkomst, oavsett om man har symptom eller inte. Idag är de områdena Iran, Sydkorea, Kina och Italien samt Österrike.

Om någon har förkylningssymptom så stannar man hemma tills man har varit symptomfri i minst två dagar.

I övrigt rekommenderar vi att man följer råden från Folkhälsomyndigheten.

Områden med rekommenderade reserestriktioner: Folkhälsomyndigheten reserekommendationer

Mer information finns på Folkhälsomyndigheten. Information om Corona-virus