Välkomna till årsmöte för Växjö Tennissällskap.

27 mars, 18:00 i aktivitetsrummet i Strandbjörkshallen.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet (27 februari). Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna, som utsänds med motionen i handlingarna två veckor före årsmötet.

För att vara röst och förslagsberättigad på årsmötet krävs:

  • Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år
  • Att medlemskap har tecknats minst två månader före årsmötet
  • Att medlemsavgift har betalats senast två veckor före årsmötet

Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt på mötet.

Motioner skickas till emil.holmgren@vaxjots.se.