Välkomna till årsmöte för Växjö Tennissällskap.

19 april, 18:00 i aktivitetsrummet i Strandbjörkshallen.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet (22 mars). Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna, som utsänds med motionen i handlingarna två veckor före årsmötet. Motioner skickas till emil.holmgren@vaxjots.se.

Kallelse (PDF)