Kallelse till årsmöte för Växjö Tennissällskap

Tisdag 7 december 2021, 18:00. Aktivitetsrummet, Strandbjörkshallen.

Kallelse
Förslag på ny stadga
Förslag på ny stadga med visade ändringar

Valberedningens förslag
Årsredovisning/Årsbokslut