Nedan följer information om hur Växjö Tennissällskap agerat sedan ledningen informerades om att en anställd tränare anhållits misstänkt för våldtäkt på en ungdom som är aktiv i föreningen. Tränaren har idag dömts till fängelse i hovrätten och anställningen är avslutad. Våra tankar går främst till brottsoffret med familj, men även till alla med direkt koppling till händelsen. 

Alla vi i Växjö Tennissällskap är bedrövade över vad som skett och tar självfallet starkt avstånd från tränarens agerande eftersom det går emot alla värderingar som föreningen är uppbyggd kring. Det är viktigt att i sammanhanget betona att händelsen skedde helt och hållet utanför föreningens verksamhet och lokaler. 

Sedan ledningen i Växjö Tennissällskap blev informerad om att en av de anställda tränarna blivit anhållen misstänkt för våldtäkt har föreningen bland annat vidtagit följande åtgärder:

  • En mindre arbetsgrupp skapades. Denna grupp har efter den 10 juni haft täta kontakter kring situationen.
  • Tillgång till psykolog erbjöds alla som hade direkt koppling till händelsen.
  • Kontakt togs med Svenska Tennisförbundet, RF SISU Småland samt Riksidrottsförbundet efter att åtal väckts, för att söka vägledning i det fortsatta arbetet.

Tränaren har sedan händelsen i juni suttit häktad. Den 25 augusti kom domen från Växjö Tingsrätt och den anställde tränaren dömdes för våldtäkt. Tränaren har därefter valt att överklaga domen till hovrätten. Idag (9/11) kom hovrättens dom och tränarens dom fastställdes till fängelsestraff i två år och tre månader.

Tränarens anställning är avslutad genom avskedande.

Till sist: Kontakta gärna styrelsen, Emil eller Calle om du känner att du vill prata med någon om denna tragiska händelse. 

Växjö, 2021-11-09

Växjö Tennissällskap