Igår (onsdag) genomfördes föreningens första och förhoppningsvis sista digitala årsmöte. Tekniken flöt på smidigt och vi gjorde ett aktivt val att hålla mötet så kort och smalt som möjligt. När rådande omständigheter tillåter kommer vi att bjuda in alla medlemmar för att informera om verksamheten och framtida planer.

Styrelsen 2020/2021
Tuomas Heinonen, ordförande
Rickard Ohlin, Lotta Beving, Anders Thour, Tommy Persson, Fredrik Crus, Sara Holmström, Anti Heinonen (nyval) & Niklas Soldahl (nyval)

Valberedningen 2020/2021
Håkan Davidsson, Oliver Rosengren (nyval) & Ida Olsson (nyval)

Protokoll från mötet