Kallelse till årsmöte i Växjö Tennissällskap
Styrelsen har in i det sista hoppats på att ett sedvanligt årsmöte skulle kunna hållas, men Folkhälsomyndighetens rekommendationer sätter tyvärr stopp för det. Styrelsen har därför beslutat att årsmötet skall hållas digitalt; via applikationen Zoom.
Årsmötet startar kl 18.00 den 24 juni 2020. Medlemmar kommer få en länk mailad till sig dagen innan.
Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning och budget för 2020 finns nedan.

Valberedningens förslag är följande:
Sara Holmström – omval
Rickard Ohlin – omval
Tommy Persson – omval
Fredric Crus – omval
Niklas Joelsson – nyval
Tuomas Heinonen – ordförande
Vi försöker hålla mötet så enkelt och snabbt som möjligt.
Önskar Du hjälp med tekniken, når du Fredrik Crus via mail

Handlingar inför årsmötet

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]