Efter Folkhälsomyndighetens senaste besked har Växjö Tennissällskap valt att skjuta upp sitt årsmöte som var planerat till 18 mars.

I dagsläget är årsmötet planerat till 15 april, men vi följer utvecklingen noga och kommer delge information kring detta så fort vi har någon.

Hälsar
Styrelsen i Växjö Tennissällskap