Under veckan har vi haft ett fantastisk bra sportlovsläger där syftet oavsett kategori har varit att utforska och förstå tennisbanans möjligheter, tänka taktiskt och använda den tekniska delen som vi jobbar med (individuellt) på den ordinarie träningen i matchsituation.

Vi har varit på banan men även i vår ”skolsal”, dessutom har vi haft olika inslag av rörlighet, koordination och lek.

VTS-ungdomarna har genomfört dagarna på ett föredömligt sätt. Det som värmde extra för oss tränare är hur våra ungdomar tar hand om, hjälper och umgås med varandra på och vid sidan av banan.

Tack alla och vi syns nästa vecka lika taggade och tända!

/Tränarna