Välkomna till årsmöte för Växjö Tennissällskap.

21 mars, 18:00 i aktivitetsrummet i Strandbjörkshallen.

För att vara röst och förslagsberättigad på årsmötet krävs:

  • Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år
  • Att medlemskap har tecknats minst två månader före årsmötet
  • Att medlemsavgift har betalats senast två veckor före årsmötet

Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt på mötet.

Handlingar till årsmötet: