Under tisdagen fick vi ett glädjande besked. Vår bidragsansökan till Växjö Kommun om en solcellsanläggning på Strandbjörkshallens tak godkändes.

-Jätteroligt! Utan bidraget hade vi inte haft möjlighet att genomföra denna investering, så det betyder jättemycket. Vi har senaste åren lagt stora pengar på att renovera hallen och därmed halverat vår elförbrukning. Vår förhoppning nu är att bli helt självförsörjande på el genom solcellerna, det alternativ vi kollar närmast på tillverkas dessutom i Sverige, så det blir nog inte mycket mer miljövänligt än så, säger Emil Holmgren, klubbchef i Växjö TS.

Förhoppningen är att ha solcellerna installerade under 2023.