Med anledning av de förlängda restriktionerna vad gäller serie och tävlingsspel har datumen för några aktiviteter flyttats.

Ny planering enligt nedan:

Allt är uppdaterat enligt detta i Tournament Planner, välkomna!