Med anledning av nya skärpta råd har styrelsen i VTS fattat följande beslut.

Verksamheten för ungdomar födda 2005 och senare fortsätter med följande förändringar:

  • Föräldrar lämnar sina barn vid huvudingången (östra entrén) och barnen går direkt till tennisbanan via den södra korridoren (förbi tränarkontoren).
  • Efter avslutad träning går barnen via den norra korridoren och ut genom den norra entrén där föräldrar hämtar.
  • Omklädning och dusch sker hemma. Omklädningsrummen är stängda för dusch och ombyte.
  • Aktivitetsytan är stängd tills vidare.
  • Gymmet är stängt tills vidare.
  • All träning sker som tidigare så att närkontakt undviks.

I övrigt gäller de riktlinjer som tidigare beslutats om att vara hemma om man har symtom, tvätta händerna ofta, undvik närkontakt etcetera.

För de som är äldre än 2005 ber vi att få återkomma i kväll efter möte med smittskyddsläkaren.

Styrelsen