Under hösten skedde stora förändringar i Strandbjörkshallen. Fasad och fönster målades om och det presenterades planer på en utomhusanläggning. Korridoren målades om. Vad händer nu?

Flera projektgrupper arbetar hårt för att lägga de sista pusselbitarna på plats inför framtidens Strandbjörkshall. Viktiga punkter är:

  • Förhandlingar pågår med en idrottsförening som hyresgäst i A-hallen, som i sin tur innebär nytt golv, renoveringar och anpassningar
  • Ny egen entré för skolorna. Korridoren delas av för en avdelning för tennis och en för skolorna, där skolverksamheten har egna omklädningsrum
  • Cafeteria och shop flyttas mot entrén
  • Nuvarande boxningslokal görs om till en aktivitetsyta med plats för minitennis m.m
  • Vi har tyvärr fått avslag från Allmänna Arvsfonden, vi går nu vidare med att hitta nya lösningar för att finansiera utomhusparken. Målet är fortfarande att parken ska stå klar i maj
  • Energibesparande åtgärder med bl.a. byte till bergvärme och ny ventilation
  • Nya maskiner i gymmet

De senaste ritningsförslagen finns uppsatta i Strandbjörkshallen entrékorridor. Det är mycket som skall falla på plats, men målet är att allt ska vara klart i augusti 2020.

Har du någon idé, eller vill du bidra på något sätt? Hör gärna av dig till Tuomas Heinonen 070-567 12 34 eller Emil Holmgren 070-38 715 48

Styrelsen