Anders Fransson vikarierar för Pontus Norberg från och med den 1 januari 2020 som verksamhetsansvarig på Södra Climate Arena. Anders lämnar därmed sitt styrelseuppdrag i Växjö TS. Vid det extra årsmötet för en dryg månad sedan hade inte Anders fått frågan, därav blev det en så kort tid i styrelsen för Anders.

Styrelsen önskar Anders ett stort lycka till och vet att medlemmarna i föreningen och styrelsen gärna ser Anders åter i styrelsen när tillfälle ges.