Kallelse till extra årsmöte i Växjö TS

Datum:  3 oktober 2019
Tid: 18:30
Plats:  Harry Olsson rummet i Strandbjörkshallen

Förslag till föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Val av tre nya styrelseledamöter, valberedningens förslag är Sara Holmström, Fredrik Crus och Anders Fransson.
7. Mötets avslutande

Vi kommer även passa på att ha prisutdelning i Växjömästerskapet, fira diverse sportsliga framgångar, tacka av gamla styrelseledamöter samt uppmärksamma Karolina Svensson som i oktober har jobbat i 20 år hos oss.

Välkomna
Styrelsen i Växjö Tennissällskap

Se inbjudan här [LÄNK]