Igår skickade Växjö Tennis AB in en ansökan till Växjö Kommun om att dels förnya sitt nyttjanderättsavtal i Strandbjörket med 25 år och samtidigt inkludera en ny yta för utveckling av diverse aktivitetsytor.

Syftet är att utveckla Strandbjörket till en plats där alla kan mötas över många olika aktiviteter, med en gemensam nämnare i rörelseaktivitet. Arbetet är nu igång med att skriva in en ansökan till Allmäna Arvsfonden och medan vi väntar svar från olika parter arbetar vi i full fart med att ta in offerter för att ha denna park redo till 1 maj 2020.

Vänligen
Växjö Tennissällskap

Läs mer här