VUXENKURS

Våra vuxenkurser är väldigt populära och vi har idag cirka 115 deltagare. Här är alla välkomna; nybörjare, du som spelat som junior, eller du som redan kan spela men vill förbättra din tennis.

Grupperna är vanligtvis indelade med 3-4 elever/tränare och bana. Vi försöker att dela in deltagarna i så spelmässigt jämna grupper som möjligt.

Pris

(Utöver terminsavgiften tillkommer en medlemsavgift på 400kr/år)

Vårterminen, januari-maj (15 tillfällen) Pris
1 gång/vecka 2700kr
2 gånger/vecka 4900kr
Höstterminen, september-december (15 tillfällen) Pris
1 gång/vecka 2700kr
2 gånger/vecka 4900kr
Vårterminen, januari-maj kl21-22 (15 tillfällen) Pris
1 gång/vecka 1800kr
Höstterminen, september-december kl21-22 (15 tillfällen) Pris
1 gång/vecka 1800kr