TÄVLINGSSPELARE

Vi har sedan hösten 2019 ett nytt upplägg för tävlingsgrupperna. Syftet är att kunna erbjuda något för alla, oavsett om man endast vill tävla i Växjö, eller om du vill resa över hela Sverige.

Föreningen har därför arbetat fram tre olika grupper; Växjö, Småland och Sverige. I dessa tre grupper stegrar såväl träningstimmar som eget ansvar på dig som spelare.

Har du frågor kring grupper eller hur tävlingsspelande i tennis fungerar, vänligen kontakta oss!

Ansvarig tränare för denna grupp är Gunnar Eriksson. Spelare i denna grupp tilldelas två träningstimmar eller mer i veckan. I tävlingsgrupp Växjö finns juniorer som vill hålla igång tennisen och tävla på hemmaplan eller som vill börja tävla. I träningen är det huvudfokus på mycket spel och matchövningar.

Förutsättningar:

 • Träning två eller tre gånger i veckan i VTS kvällsverksamhet
 • Möjlighet att delta på VTS fyspass

Mål:

 • Att skapa ambitiösa tävlingsspelare 
 • Att skapa en förståelse hos spelare och föräldrar vad en tennissatsning innebär 
 • Att skapa seriösa rutiner före, under och efter match och träning 
 • Att lära spelarna att ta ansvar för sina prestationer på och utanför banan 
 • Att lägga grund för en fysisk grundträning 
 • Att skapa en teknisk, taktisk och mental verktygslåda 

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du ställer upp i VTS egna arrangerade tävlingar
 • Att du respekterar tider
 • Att du har högsta möjliga kvalité på träning, samt hög intensitet

Ansvarig tränare för denna grupp är Pontus Kumlin. Spelare i “Tävlingsgrupp Småland” spelar kontinuerligt våra hemmatävlingar och varvar det med matcher i närområdet. 

Förutsättningar:

 • Att träna 3-4 gånger i veckan i VTS kvällsverksamhet
 • Att kunna delta på VTS fyspass
 • Att ha möjlighet att åka med på klubbens tävlingsresor
 • Att ha hjälp med tävlingsplanering
 • Att ha tillgång till en privat-timme med en av VTS anställda tränare/termin. Denna ska bokas minst en vecka i förväg och ske på vardagar före klockan 16 (Förslagsvis under studiedagar)
 • Att ha individuella utvecklingssamtal en gång per termin där spelarens träning och tävlingsplanering diskuteras

Mål med tävlingsgrupp, Småland

 • Att skapa ambitiösa tävlingsspelare
 • Att skapa en förståelse hos spelare och föräldrar vad en tennissatsning innebär
 • Att skapa rutiner före, under och efter match/träning
 • Att lära spelarna att ta ansvar för sina prestationer på och utanför banan
 • Att lägga grund för en fysisk träning
 • Att skapa en teknisk, taktisk och mental verktygslåda
 • För äldre spelare, förberedelse inför eventuellt Collegespel
 • För äldre spelare, börja tävla på seniornivå
 • Att introduceras till tränaryrket

Detta förväntar vi oss:

 • Att du ställer upp i VTS egna arrangerade tävlingar
 • Att du spelar minst sju tävlingar per år utanför Växjö, förslagsvis i Småland
 • Att du hjälper till som bollkalle eller linjedomare under klubbens evenemang, exempelvis Elitserien/Division 1
 • Att du innan du fyllt 15 år genomgått en klubbdomarutbildning
 • Att du närvarar på läger som klubben anordnar
 • Att du respekterar tider
 • Att du har högsta möjliga kvalité på träning, samt hög intensitet

Ansvarig tränare för denna grupp är Torbjörn Thestrup. Spelare i denna grupp tilldelas fyra träningstimmar eller mer, men detta ställer också högre krav på spelaren, med betoning på mycket eget spel med hjälp av juniorkortet.

Mål med Tävlingsgrupp, Sverige:

 • Skapa ambitiösa tävlingsspelare
 • Skapa en förståelse hos spelare och föräldrar vad en tennissatsning innebär
 • Skapa rutiner före, under och efter match/träning
 • Lära spelarna att ta ansvar för sina prestationer på och utanför banan
 • Skapa en fysisk grundträning
 • Skapa en teknisk, taktisk och mental verktygslåda

För att kunna vara med i Tävlingsgrupp, Sverige behöver du uppfylla nedan:

 • Du ska träna minst tre gånger i veckan i VTS kvällsverksamhet
 • Du ska ställa upp i VTS egna arrangerade tävlingar
 • Du ska spela minst 15 tävlingar utanför Växjö/år
 • Du har tennis som din första idrott
 • Du kan vara med i Tävlingsgrupp, Sverige från och med hösten du fyller 13 år.
 • Du har högsta möjliga kvalité på träning samt hög träningsintensitet
 • Du representerar Växjö TS i seriespel och i nationella tävlingar
 • Du spelar JSM, Båstad Tennis samt SALK-Open kontinuerligt.
 • Du är ansvarig över din egen satsning, med hjälp av oss lyckas du nå dina egna uppsatta mål
 • Du är med i en grupp av spelare som sparrar juniorer med en lägre spelstyrka än din egna
 • Du hjälper till som bollkalle eller linjedomare under evenemang så som Elitserien/Division 1
 • Att du innan du fyllt 15 år genomgått en klubbdomarutbildning

Spelare i Tävlingsgrupp, Sverige har rätt till nedan

 • Tre privat-timmar med en av VTS anställda tränare/termin. Dessa ska bokas minst en vecka i förväg och ske på vardagar före klockan 16 (Förslagsvis under studiedagar)
 • Utvecklingssamtal en gång per termin där spelarens träning och tävlingsplanering diskuteras
 • Två, av klubben arrangerade, tävlingsresor. Med eller utan övernattning
 • Ett generellt fysprogram som hjälper dig som tennisspelare