ÖVERSIKT

VTS-vägen

Genom att erbjuda anpassade förutsättningar ges möjligheten att lära sig tennis i en lugnare takt. De olika bollarna, banorna och racketarna gör det enklare och roligare att lära sig tennis samt hjälper oss tränare att systematiskt stegra den tekniska och taktiska inlärningen. Till höger ser du upplägget på de olika kurserna överlappar varandra.

Träningen

Vi tror starkt på att ge barnen en bra start i tennisen. Vi uppmuntrar därför alla spelare upp till 11 år att spela två dagar i veckan. Detta underlättar inlärningen och gör att barnen kommer att ha roligare med sin tennis, då de själva känner utvecklingen och blir bekväma som tennisspelare.

Vi har ett stort utbud av kurser för alla åldrar och nivåer av tennisspelare. Läs mer nedan