Gruppspel

Upplägg
  • Gruppspelet är öppet för alla medlemmar i Växjö TS.
  • Anmälda spelare sorteras, om inte annat önskas, i grupper efter spelstyrka, oberoende av ålder och kön.
  • Grupperna består av 5-6 spelare. En av spelarna i gruppen åtar sig uppdraget som gruppledare, vilket bland annat innebär att göra och distribuera spelprogram, normalt omfattande fyraveckorsperioder.

Timtilldelning
Varje grupp tilldelas 4-5 fasta timmar per vecka. Medlemmarna i gruppen bestämmer hur timmarna fördelas på singel- och dubbelspel. Normalt bör tilldelade timmar räcka för 1,5-2 speltillfällen per vecka. Såväl vardags- som helgtimmar kommer att användas.
Vid förhinder är berörd spelare skyldig att skaffa ersättare inom gruppen, vilket ökar antalet speltillfällen för den som är sugen.

Tidsomfattning
Gruppspelet startar v37 och håller på t o m 22 december. För fortsättning under våren 2020 kommer vidare meddelande.

Kostnad
Avgiften för gruppspelet höstterminen 2019 är 1 500 kr, vilken inkluderar bankostnad och service i form av spelschema. Spelarna håller själva med bollar. För gruppledaren reduceras avgiften med 25 %.