Protokoll

Anläggningsmöte, 21 maj 2019. Harry Olsson-rummet, Strandbjörkshallen
Ordförande: Rickard Löf (RL)
Närvarande: Anders Thour (AT), Tuomas Heinonen (TH), Åke Magnusson (ÅM), Tommy Persson (TP), Emil Holmgren (EH), Anders Fransson (AF), Bengt Leonard (BL), Peter Lange (PL), Gösta Arvidsson (GA) och Lars Beermann (LB)
  1. Mötet öppnas
  1. Först tas en presentationsrunda, där alla förklarar sin grundsyn på problemen kring Strandbjörkshallen
  1. RL förklarar meningen med mötet. 
    Tanken är att tänka fram olika arbetssätt för att hitta långsiktigt ekonomiska lösningar för hallen. 

    Mötet beslutar att det ska bildas en grupp som ska arbeta fram en vision som berör hela området kring Växjösjön. Denna grupp ska inledningsvis bestå av Bengt Leonard, Peter Lange, Gösta Arvidsson, Lars Beermann och Anders Fransson. Alla som är intresserade kan adderas till denna grupp.

    Nästa möte för denna grupp är 28 maj, 18:00 i Harry Olsson-rummet.

På årsmötet 2019 ville medlemmarna i Växjö TS ytterligare undersöka styrelsens förslag till exploatering, samtidigt som man letade vidare bland andra långsiktiga lösningar för Strandbjörkshallens framtid.

På ett möte rörande Strandbjörkshallens framtid den 21 maj 2019, kom en grupp medlemmar som ville arbeta för att ha kvar Strandbjörkshallen i nuvarande form. Dessa medlemmar tog initiativet att skapa en visionsgrupp, som tillsammans ska arbeta fram en vision för hela området kring Växjösjön. Denna grupp ska inledningsvis bestå av: Lars Beermann, Peter Lange, Gösta Arvidsson, Anders Fransson och Bengt Leonard. Alla som vill är välkomna att adderas till denna visionsgrupp. Nästa träff för gruppen är tisdag 28 maj kl18:00 i Harry Olsson-rummet